Jakab Csilla

Csilla Alapvégzettségem illetően szociális munkásként végeztem, s munkaerő-piaci területen mentorként, munkavállalási tanácsadóként, trénerként immár 13 éve tevékenykedek. Pályaorientáció, pályaválasztás, pályakorrekció, az álláskeresés tudatos tervezési folyamata és ehhez kapcsolódóan a személyiségfejlesztés területén szereztem tapasztalatokat mind egyéni, mind csoportos munkában.

A szakmai pályafutásommal párhuzamosan már pályakezdőként is az egészség, a természetes életmód, s ezen belül kiemelten a táplálkozástudomány felé fordult a figyelmem, 2002-ben természetgyógyászati alapképzésen vettem részt. A természet felé fordulás, a természetes gyógymódok és életmód mind a gyakorlatban, mind szemléletben meghatározója lett az életemnek. Az egészségtudatosság lépcsőin lépegetve az élet magasabb szintű tisztelete, értékelése mozdult meg bennem. Az életem minősége, az életem iránti felelősségérzet, a fegyelem és az ehhez szükséges tudatosság sokat segített az életutam tervezésekor is, az alternatívák megválasztásakor. Hiszem, hogy az embernek mindig van választása, hogy jobbá tegye az életét, a saját belső tartalmaktól kiindulva az életmód és életút megtervezésén keresztül az életminőségek javítását megcélozva. Csupán szándékozni kell a változás igényét, a tudatos gondolkodást és a segítség megérkezik hozzá.

Nagy érdeklődéssel fordulok az emberi működés mozgatórugói, az emberi személyiség összefüggései, az emberi kapcsolatokban (főként párkapcsolatban, gyermeknevelésben) rejlő tanulási lehetőség, a tudatos önmegvalósítás, sors megélés felé. A saját önismereti élmény és a mások megfigyeléséből adódó tapasztalatok felhasználásával szeretném segíteni az egyének útját.

Célom, hogy hozzájáruljak az emberek életminőségének emelkedéséhez azáltal, hogy közelebb kerülnek a magasabb szintű önmaguk megéléséhez.

Mindezt a természetes gyógymódok, a coaching folyamat eszköztárával és a meséken, mitológián keresztül közvetített tudás hozzáférhetővé tételével kívánom megvalósítani.

Hitvallásom:

Hiszek abban, hogy az élet meséjében minden ember hőssé válhat megjárva a maga útját. S én készen állok a segítő szerepére, hogy a reményvesztett pillanatokban továbblendíthessem útján az élet hősét. Segítek abban, hogy legyőzze az elégördülő akadályokat és az út végén elnyerhesse méltó jutalmát, ami nem más mint saját belső gazdagsága, s általa a világ számára is értékteremtővé válhasson.